Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Ynot.gr


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το Ynot.gr είναι ένα ηλεκτρονικό πολυκατάστημα λιανικής πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου.
Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε στους καταναλωτές μας τη δυνατότητα επιλογής μέσα από μια ευρεία γκάμα προϊόντων, την οποία διευρύνουμε και ανανεώνουμε ανά τακτά διαστήματα, έχοντας παράλληλα όσο το δυνατό πιο ανταγωνιστικές τιμές στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, και εξασφαλίζοντας την άμεση εξυπηρέτηση των καταναλωτών μας και την ασφάλεια των συναλλαγών τους στα πλαίσια του καταστήματός μας.  

Ynot.gr
Επωνυμία: EVRESIS STOCK SOLUTIONS ΜΟΝ. ΙΚΕ
Έδρα: Αγίου Αθανασίου 55, Άνοιξη, 14569
Δ.Ο.Υ.: Κηφισιάς
Α.Φ.Μ.: 800849126
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 142931901000
Τηλέφωνο: 216 8008015ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ιστοσελίδα Ynot.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του διαδικτύου (στο εξής καλούμενο «Ynot.gr» ή «ηλεκτρονικό κατάστημα» ή «ιστότοπος» ή «ιστοσελίδα») της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «EVRESIS STOCK SOLUTIONS ΜΟΝ. ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο «EVRESIS STOCK SOLUTIONS» (στο εξής χάριν συντομίας ‹‹Εταιρεία››), με έδρα στην Αγίου Αθανασίου 55, Άνοιξη, 14569, με ΑΦΜ 800849126 και ΔΟΥ Κηφισιάς, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 142931901000, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 216 8008015 και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@ynot.gr.

Οι κάτωθι όροι διέπουν τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος Ynot.gr και την πραγματοποίηση κάθε συναλλαγής μέσω αυτού του ιστότοπου. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία «επισκέπτης» ή «χρήστης» ή «πελάτης» ή «μέλος» αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορά προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους. Εάν δε συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, οφείλετε με δική σας ευθύνη να απέχετε από την επίσκεψη και τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς κι από κάθε συναλλαγή μέσω αυτού. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επιθυμείτε όσον αφορά τους όρους χρήσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε εδώ ή στέλνοντας σχετικό e-mail στο info@ynot.gr ή τηλεφωνικώς στον αριθμό 216 8008015.

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει ελεύθερα τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και το περιεχόμενο του ιστότοπου, οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών / πελατών / μελών του Ynot.gr. Οι όποιες αλλαγές στους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος θα ισχύουν από την ημέρα τροποποίησης και δημοσίευσής τους στην ιστοσελίδα.


ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να ανανεώνει και να αποσύρει προϊόντα που βρίσκονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το θεωρεί αναγκαίο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που προβάλλονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, δεσμεύεται όμως να ενημερώνει έγκαιρα τους ενδιαφερόμενους πελάτες για τη διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων που τους ενδιαφέρουν.

H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της Εταιρείας, όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η Εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος ιστότοπου ή και λόγω ανωτέρας βίας.

Αν διαπιστώσετε κάποιο σφάλμα, παρακαλούμε ενημερώστε μας στέλνοντας σχετικό e-mail στο info@ynot.gr ή παίρνοντας τηλέφωνο στο 216 8008015.


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα σήματα, τα λογότυπα, τα γραφικά, το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, τα πάσης φύσεως αρχεία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Ynot.gr και ειδικότερα της Εταιρείας, με εξαίρεση ορισμένα στοιχεία (π.χ. πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, συνεργατών, κτλ.) για τα οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης στα πλαίσια λειτουργίας του καταστήματος.

Βάσει των ανωτέρω, όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, ή αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Ynot.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η Εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το Ynot.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέσα προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα η διαθέσιμη ποσότητα των προϊόντων μας, ωστόσο διατηρεί ρητή επιφύλαξη αναφορικά με τη εγκυρότητα των διαθέσιμων στο ηλεκτρονικό κατάστημα ποσοτήτων των προϊόντων, καθόσον ενδέχεται η ενημέρωση των να πραγματοποιείται μέσα σε εικοσιτέσσερις (24) ώρες από την στιγμή της τροποποίησης τους.
Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών, που λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο σφάλμα στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνο των παραγγελθέντων προϊόντων, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα και θεωρείται μη ολοκληρωθείσα για τα προϊόντα στα οποία διαπιστώθηκε το σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και λειτουργούν ως μονάδα το ένα με το άλλο και ο Πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η Εταιρεία οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.


ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ
Η εγγραφή του χρήστη στο Ynot.gr είναι προαιρετική. Ο κάθε πελάτης εγγράφεται μόνο μία φορά. Ο πελάτης κάνοντας χρήση του μοναδικού συνδυασμού Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου («e-mail») και Κωδικού Πρόσβασης που ο ίδιος έχει επιλέξει και δηλώσει, έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Να δει τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών του («Το Καλάθι μου»). Στο Καλάθι εμφανίζονται τα προϊόντα που ο πελάτης έχει επιλέξει να παραγγείλει. Ο πελάτης μπορεί να προβεί σε παραγγελίες προϊόντων, των οποίων η επισκόπηση ή η αλλαγή (διαγραφή ειδών, αλλαγή ποσοτήτων) είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας.
 • Να ολοκληρώσει την παραγγελία του και να πληρώσει επιλέγοντας μία από τις δυνατότητες πληρωμής που του παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστημα.
 • Να δει παλιές παραγγελίες του.
 • Να τροποποιήσει τα Στοιχεία Πελάτη του Λογαριασμού του.


Η εγγραφή και η συμμετοχή του χρήστη είναι δωρεάν, προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για τα στοιχεία που χορηγεί στην Εταιρεία και ο ιστότοπος βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις του αναφορικά με τα προσωπικά του στοιχεία. Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή του πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση εγγραφής νομικού προσώπου ως χρήστη, πρέπει να αναφέρεται το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας καθώς και η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα για τα νέα του στοιχεία το Ynot.gr ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή.
Τα προσωπικά στοιχεία που ο χρήστης χορηγεί κατά την εγγραφή του, η Εταιρεία τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για το σκοπό (α) της δημιουργίας λογαριασμού στο Ynot.gr, (β) της επικοινωνίας μαζί του αναφορικά με τις μεταξύ τους συναλλαγές (πχ. για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του, για την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελία του, για την εξόφληση και την ασφαλή οικονομική του συναλλαγή) και (γ) για την αποστολή σε αυτόν (έχοντας την πρότερη συναίνεσή του), ενημερωτικού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργασιών της με τρίτους. Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Με την εγγραφή σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο χρήστης δίνει τη ρητή του συγκατάθεση για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Έχει τη δυνατότητα να άρει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, που μας έχει χορηγήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, προβαίνοντας σε διαγραφή χρήστη με την αποστολή σχετικού email στην διεύθυνση info@ynot.gr. Έχει τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του, ή μπορεί επίσης οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των στοιχείων του, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση τους από το Ynot.gr, τη δέσμευση ή μη διαβίβασή τους, ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία αποστολής email. Τα προσωπικά δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και τυγχάνουν διαχείρισης αποκλειστικά από την εταιρεία για συγκεκριμένους σκοπούς.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ
Ο Πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος υποχρεούται:

 • Να μη χρησιμοποιεί τον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του ηλεκτρονικού καταστήματος, για πράξεις, που ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά περιγράφονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας.
 • Να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα της Εταιρείας ή τρίτων.
 • Να τηρεί απαρέγκλιτα τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους Χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς επίσης και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών του ή/και των επισκεπτών των ιστοσελίδων αυτού.
 • Να παρέχει πλήρη και αληθή προσωπικά στοιχεία κατά τη διαδικασία της εγγραφής του ως πελάτη.
 • Να ενημερώνει τα προσωπικά στοιχεία εγγραφής του, έτσι ώστε αυτά να ανταποκρίνονται κάθε στιγμή στα αληθή προσωπικά του στοιχεία. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων εγγραφής του Πελάτη, το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό του πελάτη ενημερώνοντάς τον.
 • Να διατηρεί μυστικό και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους τον κωδικό πρόσβασής του στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Υποχρεούται επίσης να ενημερώνει ΑΜΕΣΑ το ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ynot.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού και του συνθηματικού του. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δε φέρει καμία ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής του, αν δεν έχει ενημερωθεί προηγουμένως γι’ αυτή.
 • Να επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από τον προσωπικό του λογαριασμό στο τέλος κάθε συνόδου (session).
 • Να παρέχει ορθά και αληθή Στοιχεία Πληρωμής και Αποστολής για τις παραγγελίες που τοποθετεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα.


Απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος για αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση, μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ανήθικο, χυδαίο, άσεμνο, ενισχύει ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράληψη που (α) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο της Εταιρείας όσο και τρίτων, (β) περιέχει ιούς ή άλλα λογισμικά τα οποία δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της Εταιρείας, των Συνεργατών της και των Συνδεδεμένων Εταιρειών ή/και των άλλων χρηστών / μελών / πελατών, ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των χρηστών του ιστότοπου / ηλεκτρονικού καταστήματος.

Επιπλέον απαγορεύεται:
(α) Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του ιστότοπου και για τα οποία δεν υπάρχει καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία χρήσης.
(β) Η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται τα προϊόντα / υπηρεσίες της Εταιρείας.
(γ) Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα που χορηγούνται στο Ynot.gr από τους χρήστες του.
(δ) Οποιαδήποτε μορφή πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ) του ιστότοπου.

SSL ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το ηλεκτρονικό κατάστημα διαθέτει SSL (Secure Socket Layers) Πρωτόκολλο Ασφαλείας για την κρυπρογράφηση των δεδομένων.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ - LINKS

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η Εταιρεία παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η Εταιρεία εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Αρμόδια δικαστήρια για κάθε επίλυση τυχόν διαφορών, ορίζονται τα δικαστήρια Αθηνών.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε από την EVRESIS STOCK SOLUTIONS με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Για να είναι δυνατή, η καλύτερη εξυπηρέτησής σας, χρειάζεται εσείς, ο πελάτης μας, να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες, που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση της παραγγελίας σας (και οι οποίες θα διαφυλάσσονται από εμάς).
Οι επισυναπτόμενοι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, περιγράφουν την μέθοδο συλλογής και την χρήση των δεδομένων από εμάς.
Η αναφορά αυτή γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε, εκουσίως, κατά τη διάρκεια των παραγγελιών και της δημιουργίας λογαριασμού στην ιστοσελίδα μας.

Τι είναι προσωπικά δεδομένα;
Προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που σας προσδιορίζουν άμεσα ή έμμεσα. Έμμεσα σημαίνει σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα, το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου σας, ή ένα μοναδικό αριθμό αναγνώρισης συσκευής.

ΓΕΝΙΚΑ
Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκουσίως από τους χρήστες της ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται για την καλύτερη επικοινωνία και εξυπηρέτηση κατά την εκτέλεση των παραγγελιών.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό την μέτρηση  της επισκεψιμότητας, τον καθορισμό και την ανάλυση των απαιτήσεων των πελατών για προϊόντα ή υπηρεσίες και την διευκόλυνση των συναλλαγών με την Εταιρεία. 

Η Εταιρεία δεν διανέμει σε κανέναν άλλο οργανισμό ή συνεργάτη τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες / πελάτες της, παρά μόνο σε άμεσους συνεργάτες στην διαδικασία εξυπηρέτησης παραγγελιών.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Γενικές Πληροφορίες
Μέσω της Ιστοσελίδας της η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να συλλέξει τα προσωπικά δεδομένα που χρειάζεται από εσάς ώστε να δημιουργήσει έναν ατομικό λογαριασμό στην ιστοσελίδα της, μέσω του οποίου μπορείτε να πραγματοποιήσετε παραγγελίες και να λαμβάνετε ενημερώσεις μέσω e-mail.
Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει η Εταιρεία, συλλέγονται, επεξεργάζονται, καταχωρούνται και αποθηκεύονται εμπιστευτικά, από την ίδια ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679).
Τα προσωπικά δεδομένα που τυχόν θα συλλέγονται ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο και τις Αρμόδιες Αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Η Εταιρεία διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, διαχείρισης πελατολογίου.

1. Τα δικαιώματα σας και οι επιλογές σας
Σε περίπτωση που έχετε δημιουργήσει Λογαριασμό στην ιστοσελίδα, έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε πρόσβαση ή να διορθώσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες, πραγματοποιώντας είσοδο στο Λογαριασμό σας με το e-mail και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού σας.
Για να επικαιροποιήσετε τις προτιμήσεις σας, να ζητήσετε να αφαιρέσουμε τις πληροφορίες σας από τις λίστες αλληλογραφίας μας ή να υποβάλετε ένα αίτημα, ή να ασκήσετε τα εκ του Κανονισμού Δικαιώματα σας, όπως αυτά παρατίθενται κατωτέρω παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@ynot.gr) ή τηλεφωνικώς (216 8008015).
Συγκεκριμένα έχετε τα κάτωθι δικαιώματα:

1.1 Μη συμμετοχή σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail Opt-Out)
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε να μην σας αποστέλλουμε διαφημιστικό υλικό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο διαγραφής που θα βρείτε εντός των διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας ως αναφέρεται παραπάνω.

1.2 Μη συμμετοχή σε μηνύματα μέσω ταχυδρομείου
Μπορείτε να ζητήσετε από την Εταιρεία να σταματήσει να σας στέλνει διαφημιστικά μηνύματα μέσω ταχυδρομείου ακολουθώντας τις οδηγίες που ενδεχομένως συμπεριλαμβάνονται σε μια συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να μην μας επιτρέπεται να σας στέλνουμε διαφημιστικό υλικό ταχυδρομικά επικοινωνώντας μαζί μας όπως αναφέρεται παραπάνω.

1.3 Απόσυρση Συγκατάθεσης
Μπορείτε να αποσύρετε οποιαδήποτε συγκατάθεση μας έχετε παράσχει ή να προβάλετε ένσταση σε οποιαδήποτε στιγμή για νόμιμους λόγους, ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Θα εφαρμόσουμε τις προτιμήσεις σας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αποσύροντας τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών, ενδέχεται να σημαίνει ότι δε θα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε κάποια από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.

1.4 Επανεξέταση, επικαιροποίηση και τροποποίηση Προσωπικών Δεδομένων
Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, μπορεί να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση και να λάβετε λεπτομέρειες σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς, να ενημερώσετε και να διορθώσετε ανακρίβειες στα προσωπικά σας δεδομένα, και να ζητήσετε το μπλοκάρισμα ή τη διαγραφή τους, ανάλογα με την περίπτωση. Το δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικές πληροφορίες μπορεί να περιορίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις από τις απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας.

1.5. Μεταφορές δεδομένων
Μπορούμε να μεταβιβάσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς, σε άλλες χώρες εκτός της χώρας στην οποία οι πληροφορίες συλλέχθηκαν αρχικά. Οι χώρες αυτές ενδέχεται να μην έχουν τους ίδιους νόμους προστασίας δεδομένων με τη χώρα στην οποία παρείχατε αρχικά τις πληροφορίες. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μόνο με τη συγκατάθεση των νόμιμων παραστατών ή κηδεμόνων τους.

2. Διαχείριση των προσωπικών στοιχείων από την Εταιρεία μας

2.1 Μέθοδοι συλλογής στοιχείων
Τη χρονική στιγμή της εγγραφής σας στην ιστοσελίδα, συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, χρησιμοποιώντας την φόρμα που διατίθεται στην ενότητα «Ο Λογαριασμός μου». Η Εταιρεία συλλέγει κατά αυτό τον τρόπο και με την συναίνεση σας το όνομα, το επώνυμο, την διεύθυνση, το τηλέφωνο και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Επιπρόσθετα μπορεί να σας ζητηθεί να μας παρέχετε πρόσθετες πληροφορίες, όπως προτιμήσεις σχετικά με προϊόντα / υπηρεσίες.
Κατά την τοποθέτηση μιας παραγγελίας, συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία χρησιμοποιώντας τη φόρμα που διατίθεται στην ενότητα Εγγραφή / Δημιουργία λογαριασμού όπως αυτό ορίζεται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό και στηριζόμενοι στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις από την μεταξύ μας συμβατική σχέση, την ίδια την λειτουργία της καθώς και τις εκ του νόμου υποχρεώσεις, συλλέγουμε επιπρόσθετα στα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την εγγραφή σας: την διεύθυνση παράδοσης (εφόσον είναι διαφορετική από τη διεύθυνση τιμολόγησης) και πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής.
Τέλος, όταν ζητάτε να δείτε σελίδες στην ιστοσελίδα, οι διακομιστές της Εταιρείας, αναγνωρίζουν αυτόματα την διεύθυνση IP του υπολογιστή σας (η αριθμητική διαδικτυακή διεύθυνση που αποδίδεται σε κάθε υπολογιστή σε ένα δίκτυο. Η διεύθυνση IP έχει την παρακάτω μορφή: XXX.XXX.XXX.XXX).
Τα δεδομένα που συλλέγουμε και είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στις αναζητήσεις σας ή στην παραγγελία σας, είναι σημειωμένα με κόκκινο αστερίσκο στις φόρμες συλλογής δεδομένων. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά στοιχεία δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την συναλλαγή μας.
Μπορούμε να λάβουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες από διάφορες πηγές. Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες όταν τις προσφέρετε στο κατάστημά μας, στον ιστότοπό μας, σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσής μας, ή σε κάποιες από τις εκδηλώσεις μας. Όταν επισκέπτεστε αυτή την ιστοσελίδα, συλλέγουμε επίσης ορισμένες πληροφορίες με αυτοματοποιημένα μέσα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως cookies, web server logs και web beacons.

2.2 Στόχοι
Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα ή τοποθετείτε μια παραγγελία, είναι απαραίτητα για τη συνολική διαχείριση της παραγγελίας σας από την Εταιρεία και τους παρόχους, προστηθέντες της. Σε αυτή τη διαχείριση συμπεριλαμβάνεται και η ανίχνευση διαδικτυακής απάτης και απάτης σχετικά με τα σύγχρονα μέσα πληρωμής, η πρόληψη και η διαχείριση των περιστατικών πληρωμής (μη πληρωμής) και η διατήρηση των δικαιωμάτων της Εταιρείας σχετικά με την εμπορική της δραστηριότητα.
Επιπρόσθετα, αυτά τα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν ώστε να σας ενημερώνουμε σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία και τις προσφορές ή προωθητικές της ενέργειες.
Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να συλλέγουμε ελεύθερα και να δημοσιεύουμε γενικές στατιστικές πληροφορίες στο προφίλ επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, χωρίς να αναφέρουμε ειδικές πληροφορίες όπως το όνομα και τη διεύθυνση των επισκεπτών αυτών. Μπορούμε να συλλέξουμε τα στατιστικά στοιχεία που απαιτούνται ώστε να ερμηνεύσουμε την χρήση της ιστοσελίδας μας από τους επισκέπτες (συχνότητα προβολής από διάφορες άλλες ιστοσελίδες, στατιστικά πωλήσεων και προέλευση των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, κοκ).
Τα δεδομένα σχετικά με το προφίλ των επισκεπτών μας θα τηρούνται μόνο από την Εταιρεία όπως ορίζει το ελληνικό δίκαιο.
Τέλος, η Εταιρεία μπορεί να σας στείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) εμπορικές προτάσεις σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες, προωθητικές ή διαφημιστικές ενέργειες, εκτός κι αν δηλώσετε την άρνησή σας, στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην Παράγραφο 1.

2.3 Διαχείριση Δεδομένων
Τα δεδομένα σας κρατούνται για χρονικό διάστημα αντίστοιχο της λειτουργίας της Εταιρείας και της εκπλήρωσης των άνω στόχων.

2.4 Παραλήπτες δεδομένων

Παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι τα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται στην Εταιρεία για την εκτέλεση των προαναφερόμενων σκοπών. Επιπρόσθετα, ενδέχεται να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς (i) αν είμαστε υποχρεωμένοι να ενεργήσουμε έτσι από το νόμο ή νομική διαδικασία, (ii) στις αρχές επιβολής του νόμου ή άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους, ή (iii) όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι αναγκαία ή κατάλληλη να αποτρέψει σωματική βλάβη ή οικονομική απώλεια, ή σε συνεργασία με έρευνα ύποπτης ή πραγματική δόλιας ή παράνομης δραστηριότητας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε για εσάς σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης του συνόλου ή ενός τμήματος της επιχείρησης ή των περιουσιακών στοιχείων μας. Σε περίπτωση που συμβεί μια τέτοια πώληση ή μεταβίβαση, θα χρησιμοποιήσουμε εύλογες προσπάθειες για να κατευθύνουμε τον εκδοχέα να χρησιμοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες που έχετε παράσχει σε μας με τρόπο που είναι συνεπής με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας. Μετά από μια τέτοια πώληση ή μεταβίβαση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την οντότητα στην οποία θα μεταφερθούν τα προσωπικά σας στοιχεία με οποιεσδήποτε απορίες σχετικά.

2.5 Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων
Η Εταιρεία έχει καταβάλει και συνεχίζει να καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ώστε να λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα για να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να αποτρέψει τη διαστρέβλωση, τη βλάβη, την καταστροφή τους, αλλά και την προσβασιμότητα τους από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν τεχνολογία αιχμής. Παρόλα αυτά η Εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει το ρίσκο που σχετίζεται με την λειτουργία του Διαδικτύου και ως εκ τούτου σας εφιστά την προσοχή στην ύπαρξη δυνητικών κινδύνων σχετικά με την χρήση και λειτουργία του.

2.6 Χρήση προσωπικών δεδομένων
Η Εταιρεία, με εξαίρεση τα υπό 2.4, δεν πρόκειται να μεταβιβάσει ή να διαθέσει με οποιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες σας σε θυγατρικές, σε τρίτους και σε εμπορικούς ή επιχειρηματικούς συνεργάτες της χωρίς την πρότερη σχετική ενημέρωση σας. Σε περίπτωση που η Εταιρεία αναγκαστεί από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση να επικοινωνήσει τα προσωπικά δεδομένα των μελών της, θα ειδοποιήσει το μέλος της σχετικά, εφόσον αυτό είναι δυνατόν (εκτός από την περίπτωση που η Εταιρεία εκτιμά πως δεν είναι υποχρεωμένη να το κάνει). Λαμβάνοντας υπόψιν το επίπεδο της τεχνολογίας που σχετίζεται με τον τομέα της τηλεπικοινωνίας, η Εταιρεία δε μπορεί να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα, και την ακεραιότητα της εξακρίβωσης της αυθεντικότητας των email που ο επισκέπτης στέλνει ή λαμβάνει από την Εταιρεία. Διατηρούμε τα στοιχεία σας για χρονικό διάστημα αντίστοιχο της λειτουργίας της Εταιρείας και της εκπλήρωσης των άνω στόχων για περιορισμένη διάρκεια πέντε χρόνων, αρχίζοντας από τον χρόνο της τελευταίας αλληλεπίδρασής σας μαζί μας, εκτός εάν υφίσταται υποχρέωση για τη διατήρηση των πληροφοριών για μακρύτερο διαφορετικό χρονικό διάστημα από τον νόμο, ή εάν αυτό απαιτείται στο πλαίσιο κάποιας δικαστικής διαδικασίας.
Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε για σκοπούς προώθησης πωλήσεων, marketing και επικοινωνίας όπως ενδεικτικά, προσφορές, εκπτώσεις, νέα προϊόντα, κοινοποίηση διαφημιστικού υλικού κλπ, καθώς και για την βελτίωση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης σας, καθώς και για σκοπούς που δεν δύναται να προβλεφθούν στο παρόν και για τους οποίους θα σας παρέχουμε συγκεκριμένη ειδοποίηση.

2.7 Πληροφορίες που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα
Όταν επισκέπτεστε αυτή τη σελίδα, συλλέγουμε συγκεκριμένες πληροφορίες με αυτοματοποιημένα μέσα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies, web server logs και web beacons.
Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες web analytics τρίτων στην παρούσα σελίδα, τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσής μας, ή τις εφαρμογές μας για κινητά. Οι πάροχοι υπηρεσιών που διαχειρίζονται τις υπηρεσίες αυτές χρησιμοποιούν τεχνολογίες, όπως cookies, web server logs και web beacons για να μας βοηθήσουν να αναλύσουμε το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τη σελίδα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτών των μέσων (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) γνωστοποιούνται σε αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για να αξιολογήσουν τη χρήση της ιστοσελίδας.

2.8 Στοχευμένη διαφήμιση
Ενδέχεται επίσης να αναθέσουμε τις διαφημίσεις μας σε διαφημιστικά δίκτυα τρίτων που συλλέγουν διευθύνσεις IP και άλλες πληροφορίες, μέσω της χρήσης cookies, web server logs και web beacons στους ιστοχώρους μας, σε ηλεκτρονικά ταχυδρομεία και σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Αυτές τις πληροφορίες τις χρησιμοποιούν προκειμένου να προβάλουν διαφημίσεις για προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας (συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που δεν ελέγχονται από εμάς). Αυτή η διαδικασία μας βοηθά επίσης να διαχειριζόμαστε και να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών ενεργειών μας.

2.9 Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα
Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτοματοποιημένων μέσων στην παρούσα σελίδα για να μεταδώσουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο, για έρευνα αγοράς, ανάλυση δεδομένων και σκοπούς διαχείρισης συστημάτων, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν μας έχετε επισκεφτεί στο παρελθόν ή αν είστε νέοι επισκέπτες στη σελίδα, καθώς και για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις, πολιτικές και διαδικασίες μας, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τα σχετικά βιομηχανικά πρότυπα και την επιβολή των Όρων και Προϋποθέσεων μας. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες με άλλους τρόπους, για τους οποίους θα παρέχεται ειδική ειδοποίηση κατά τη στιγμή της συλλογής.

ΧΡΗΣΗ COOKIES
Διευκρινήσεις αναφορικά με την Χρήση cookies
Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser του πελάτη από ένα web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του πελάτη. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημά του υπολογιστή του πελάτη και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για τον πελάτη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο που να καλύπτει τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Τα παραπάνω cookies δεν περιέχουν προσωπικά προσδιορίσιμες πληροφορίες. Οι περισσότεροι browsers αυτόματα δέχονται τα cookies, αλλά ο χρήστης έχει συνήθως τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον browser του ώστε να τα αποτρέπει.

Απολύτως απαραίτητα cookies:
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές, φόρμες εγγραφής, λίστα επιθυμιών, χρήση του καλαθιού αγοράς και για λόγους ασφαλείας. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπού μας.

Cookies επιδόσεων και ανάλυσης: Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας και μας επιτρέπουν να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση που κάνετε στις ιστοσελίδες μας, συμπεριλαμβανομένου του περιεχόμενου που επιλέγετε κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, προκειμένου να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα και την αλληλεπίδραση των καταναλωτών με την ιστοσελίδα, καθώς και να βελτιώνουμε τις σελίδες μας στην πάροδο του χρόνου. Τα cookies αυτά μπορεί να μας παρέχονται από τρίτους παρόχους αναλυτικών εργαλείων, αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που σχετίζονται με την ιστοσελίδα μας.

Cookies στόχευσης/διαφήμισης: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο στον χρήστη και τα ενδιαφέροντά του. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς. Η EVRESIS STOCK SOLUTIONS ΜΟΝ. ΙΚΕ, συλλέγει από την ιστοσελίδα www.ynot.gr δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται μόνο κατόπιν ρητής συναίνεσης σας και όπως αυτή έχει αποκτηθεί με βάση την ελληνική νομοθεσία για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 για την προστασία και διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Το Ynot.gr καθώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα ή αν θα επιθυμούσατε να επικαιροποιήσετε τις πληροφορίες που έχουμε για εσάς ή τις προτιμήσεις σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.


ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ακολουθώντας έναν από τους δυο παρακάτω τρόπους παραγγελίας, μπορείτε να παραγγείλετε στο Ynot.gr, το προϊόν που επιθυμείτε:

1. Online παραγγελία:

 • Επίσκεψη στη σελίδα www.ynot.gr
 • Εντοπισμός του επιθυμητού προϊόντος μέσω της μηχανής αναζήτησης (που βρίσκετε πάνω αριστερά) ή μέσω περιήγησης στις κατηγορίες προϊόντων και τις υποκατηγορίες τους.
 • Προσθήκη του προϊόντος στο καλάθι (κάνοντας κλικ στο εικονίδιο που γράφει καλάθι, δίπλα στο προϊόν).
 • Αυτόματα βλέπετε στο Καλάθι Αγορών σας, το οποίο βρίσκετε πάνω δεξιά στην οθόνη σας, το προϊόν που προσθέσατε. Εάν επιθυμείτε κι άλλα προϊόντα συνεχίζετε να προσθέτετε στο Καλάθι. Εάν θέλετε να αφαιρέσετε προϊόντα από το καλάθι σας, πατήστε το Χ διαγραφής από το καλάθι, που βρίσκετε δεξιά από το προϊόν. Εάν ολοκληρώσατε πατήστε Αγορά στο Καλάθι Αγορών σας.
 • Στη σελίδα που εμφανίζεται μπροστά σας, ακολουθώντας τα 6 βήματα, θα συμπληρώσετε τα απαιτούμενα στοιχεία για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας.
 • Στο βήμα 1, εάν είναι η πρώτη παραγγελία σας από την ιστοσελίδα μας, επιλέξτε «Δημιουργία Λογαριασμού». Εάν έχετε ήδη λογαριασμό, συμπληρώστε το email και τον κωδικό σας. Εάν δεν θέλετε να εγγραφείτε ως χρήστης, επιλέξτε «Αγορά ως Επισκέπτης».
 • Στα βήματα 2 και 3, (εφόσον δεν έχετε ήδη λογαριασμό) συμπληρώνετε τα ελάχιστα και απαραίτητα πεδία για να προχωρήστε με την παραγγελία σας.
 • Στο βήμα 4, επιλέγετε τον τρόπο αποστολής. Επιλέξτε χωρίς αντικαταβολή, εάν επιθυμείτε να πληρώσετε με τραπεζική κατάθεση ή μέσω PayPal. Επιλέξτε με αντικαταβολή εάν επιθυμείτε να πληρώσετε με αντικαταβολή. Τέλος επιλέξτε παραλαβή από το κατάστημα, εάν επιθυμείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας (χωρίς χρέωση αποστολής) και να πληρώσετε στο κατάστημα με αντικαταβολή.
 • Στο βήμα 5, επιλέγετε τον τρόπο πληρωμής και αποδέχεστε τους όρους χρήσης του Ynot.gr (αφού τους έχετε διαβάσει και συμφωνείτε). Εάν επιλέξετε πληρωμή μέσω PayPal και πατήσετε συνέχεια, θα μεταφερθείτε αυτόματα στο ασφαλές περιβάλλον του PayPal, όπου καλείστε να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να ολοκληρώστε τη συναλλαγή. Μόλις τελειώσετε με τη συναλλαγή επανέρχεστε στην ιστοσελίδα μας, στο βήμα 6 της αγοράς σας. Εάν επιλέξετε πληρωμή με τραπεζική κατάθεση, στο επόμενο βήμα θα εμφανιστούν οι οδηγίες για την ολοκλήρωση της κατάθεσης.
 • Στο βήμα 6, εμφανίζεται η τελική παραγγελία σας με τις επιπλέον χρεώσεις αποστολής και αντικαταβολής (εάν υπάρχουν, σύμφωνα με τις πρότερες επιλογές σας). Εάν θέλετε να αλλάξετε κάτι (π.χ. τρόπο πληρωμής ή αποστολής) μπορείτε να επιστρέψετε στα προηγούμενα βήματα και να κάνετε τις επιθυμητές αλλαγές. Τέλος, εφόσον συμφωνείτε με τα στοιχεία που εμφανίζονται στο βήμα 6, επιβεβαιώνετε την παραγγελία σας.
 • Με την επιβεβαίωση παραγγελίας αυτόματα ολοκληρώνετε η αγορά σας. Στο e-mail που έχετε δηλώσει θα σας αποσταλεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης από εμάς με τα στοιχεία της παραγγελίας σας.

        
2. Τηλεφωνική παραγγελία:
Μπορείτε να καλέσετε στο 216 8008015 και να μιλήσετε μαζί μας, να μας πείτε για ποιο προϊόν ενδιαφέρεστε και να πραγματοποιήσουμε εμείς την παραγγελία σας.

Τιμολογιακή Πολιτική

Οι αναγραφόμενες τελικές τιμές των προϊόντων συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ. Το Ynot.gr διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ανεξαρτήτως της διακύμανσης των τιμών, ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε την αξία που αναγράφεται στο προϊόν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της καταχώρησης της παραγγελίας.ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ολοκληρώνοντας την αγορά σας, σας προσφέρουμε τέσσερις τρόπους πληρωμής για να διαλέξετε όποιον σας εξυπηρετεί περισσότερο:

Με Αντικαταβολή (Μετρητά ή Κάρτα)
Σε περίπτωση που σας παραδοθεί στο σπίτι, εξοφλείτε τον άνθρωπο της μεταφορικής.
Σε περίπτωση που το παραλάβετε από το κατάστημα, εξοφλείτε κατά τη στιγμή της παράδοσης.
        
Με Τραπεζική Κατάθεση
Με την επιλογή πληρωμής μέσω τραπεζικής κατάθεσης, στο επόμενο βήμα της παραγγελίας σας εμφανίζονται τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού μας και οδηγίες για την κατάθεση.

Τα στοιχεία του λογαριασμού μας είναι:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμός Λογαριασμού: 6850143971185
IBAN: GR06 0171 8500 0068 5014 3971 185
Δικαιούχος: ΕΥΡΕΣΗΣ ΣΤΟΚ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Ως αιτιολογία κατάθεσης δηλώστε τον αριθμό της παραγγελίας σας.
Αφού ολοκληρώσετε την κατάθεσή σας παρακαλώ στείλτε μας την απόδειξη στο info@ynot.gr.
Μόλις επιβεβαιώσουμε την κατάθεση, σας ενημερώνουμε μέσω mail ή τηλεφώνου, για την αποστολή της παραγγελίας σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παραγγελία σας δεν θα αποσταλεί μέχρι να λάβουμε την πληρωμή για το ποσό της παραγγελίας. Τυχόν έξοδα εμβάσματος βαρύνουν τον πελάτη.


Με Πιστωτική, Χρεωστική ή Προπληρωμένη Κάρτα

Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορείτε να πληρώσετε με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα (VISA, MasterCard, Maestro, American Express, Diners και Discover). Για την διασφάλιση της συναλλαγής και την απόλυτη εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας, οι πληρωμές με κάρτα πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος πληρωμών Viva Wallet (Viva Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.), ένα Ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει:

 • Μέσω της πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης σας κάρτας στο περιβάλλον της Viva Wallet, χωρίς να δημιουργήσετε κάποιο λογαριασμό.
 • Ή χρησιμοπoιώντας τον υπάρχοντα λογαριασμό σας στη Viva Wallet.

Κατά την πληρωμή με κάρτα μεταφέρεστε αυτόματα στο ασφαλές περιβάλλον πληρωμών της Viva Wallet όπου συμπληρώνετε τα στοιχεία της κάρτας σας. Μετά την επιτυχημένη συναλλαγή επιστρέφετε στο Ynot.gr, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνετε ένα email επιβεβαίωσης με τα στοιχεία της παραγγελίας σας.

Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής σας καμιά προσωπική πληροφορία σας (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας) δεν αποθηκεύεται στην ιστοσελίδα μας.


Μέσω PayPal
To PayPal είναι μια από τις πιο διαδεδομένες και αξιόπιστες πύλες ηλεκτρονικών πληρωμών που εγγυάται την ταχύτητα και την ασφάλεια των ηλεκτρονικών σας πληρωμών.
Από τη στιγμή που θα υποβάλετε την παραγγελία σας επιλέγοντας το PayPal ως τρόπο πληρωμής, το σύστημα θα σας μεταφέρει αυτόματα στο ασφαλές περιβάλλον του PayPal, όπου απλά συνδέεστε στο λογαριασμό σας, ή εάν δεν έχετε λογαριασμό, μπορείτε να δημιουργήσετε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας. Στο λογαριασμό PayPal έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε πιστωτική, χρεωστική, ή προπληρωμένη κάρτα (Visa, MasterCard), ή έναν τραπεζικό λογαριασμό σας.
Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας καμιά προσωπική πληροφορία σας (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας) δεν αποθηκεύεται στην ιστοσελίδα μας.

Το PayPal μπορεί να επιβαρύνει την αγορά σας με τραπεζικά έξοδα, για το ακριβές ποσό των οποίων σας ενημερώνει κατά τη διαδικασία πληρωμής. Για πληρωμές μέσω PayPal, την ασφάλεια διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων αναλαμβάνει αποκλειστικά το PayPal.
Παρακαλούμε σε κάθε περίπτωση, να διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες και τους όρους του PayPal.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παραγγελία σας θα είναι σε αναμονή μέχρι να μας αποσταλεί η επιβεβαίωση πληρωμής από το PayPal.ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Οι αποστολές των παραγγελιών πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω courier.
Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται εργάσιμες μέρες 10:00 π.μ. - 17:00 μ.μ.
Εξυπηρετούνται προορισμοί μόνο εντός Ελλάδος και Κύπρου.

Κατά την καταχώρηση της παραγγελίας σας επιλέγετε την ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία επιθυμείτε να αποσταλεί η παραγγελία, στο βήμα 3 «Λεπτομέρειες Αποστολής». Μόλις ολοκληρώσετε την καταχώρηση, σας αποστέλλεται αυτόματα email με την ανάλυση της παραγγελίας σας.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Προς Ελλάδα
- Για παραγγελίες αξίας 80€ και άνω, βάρους εώς 10 κιλά:
Δωρεάν έξοδα αποστολής
Για να έχετε δωρεάν αποστολή, στο βήμα 4 της αγοράς σας (Τρόποι Αποστολής), επιλέξτε «Δωρεάν Αποστολή».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η παραγγελία σας ξεπερνάει τα 10 κιλά, θα έχετε χρέωση + 1,00€ για κάθε επιπλέον κιλό.


- Για παραγγελίες αξίας κάτω των 80€:
Έξοδα αποστολής 4,00€ ανά παραγγελία βάρους έως 2 κιλών.
Για κάθε επιπλέον κιλό έχετε χρέωση + 1,00€.
Έξοδα αντικαταβολής 1,50€ ανά παραγγελία, συν τα έξοδα αποστολής (που σημαίνει συνολική χρέωση 5,50€ για παραγγελία βάρους έως 2 κιλών, 6,50€ για παραγγελία βάρους έως 3 κιλών, κοκ)

Προς Κύπρο
-   9,30€ ανά παραγγελία βάρους έως 2 κιλών
- 10,50€ ανά παραγγελία βάρους έως 3 κιλών
- 11,80€ ανά παραγγελία βάρους έως 4 κιλών
- 13,00€ ανά παραγγελία βάρους έως 5 κιλών
- 14,20€ ανά παραγγελία βάρους έως 6 κιλών
- 15,50€ ανά παραγγελία βάρους έως 7 κιλών
- 16,75€ ανά παραγγελία βάρους έως 8 κιλών
- 18,00€ ανά παραγγελία βάρους έως 9 κιλών
- 19,20€ ανά παραγγελία βάρους έως 10 κιλών
- 20,45€ ανά παραγγελία βάρους έως 11 κιλών
- 21,70€ ανά παραγγελία βάρους έως 12 κιλών
- 22,95€ ανά παραγγελία βάρους έως 13 κιλών
- 24,20€ ανά παραγγελία βάρους έως 14 κιλών
- 25,45€ ανά παραγγελία βάρους έως 15 κιλών
Η υπηρεσία αντικαταβολής δεν υποστηρίζεται για αποστολές προς Κύπρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι ανωτέρω τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Οι παραγγελίες εντός Αττικής, Θεσσαλονίκης και σε μεγάλα αστικά κέντρα εκτός νήσων, παραδίδονται σε 2 έως 3 εργάσιμες ημέρες.
Οι παραγγελίες στην υπόλοιπη Ελλάδα παραδίδονται σε 3 έως 7 εργάσιμες ημέρες.
Οι παραγγελίες προς Κύπρο παραδίδονται σε 6 έως 10 εργάσιμες ημέρες.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΑΣ
Μπορείτε, επίσης, να παραλαμβάνετε τις παραγγελίες σας από την αποθήκη μας, που βρίσκεται στην Άνοιξη, Αγίου Αθανασίου 55, κατόπιν συνεννόησης, χωρίς καμία επιβάρυνση. Μπορείτε  να έρθετε για να παραλάβετε την παραγγελία σας μόνο κατόπιν συνεννόησης.
Οι παραλαβές από την αποθήκη πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 - 17:00.


ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Η EVRESIS STOCK SOLUTIONS ΜΟΝ. ΙΚΕ στηρίζοντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στις σελίδες της, να απολαμβάνετε το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του υπολογιστή σας γρήγορα και εύκολα.
Θέλοντας να αναδείξουμε τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές μας αγορές κατωτέρω παραθέτουμε τους όρους και προϋποθέσεις ακύρωσης παραγγελίας και επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν, έχετε την δυνατότητα να το κάνετε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που το παραλάβατε, λαμβάνοντας υπόψη σας τις παρακάτω προϋποθέσεις.

 • Οι επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο στην περίπτωση που το προϊόν είναι αχρησιμοποίητο και στην αρχική του κατάσταση και η συσκευασία του δεν έχει παραβιαστεί.
 • Για λόγους υγιεινής δεν γίνονται δεκτές επιστροφές σε αποσμητικά, βερνίκια νυχιών, μολύβια, mascara, eyeliner, lip gloss, οδοντόβουρτσες, κρέμες προσώπου, κρέμες σώματος και προϊόντα που έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα.
 • Δεν γίνονται δεκτές αλλαγές ή επιστροφές σε προϊόντα που έχουν πουληθεί σε ενέργειες Bazaar.


Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης
Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητας η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την Εταιρεία, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην Εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την Εταιρεία, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την Εταιρεία τρόπος επιστροφής.

Επιλογές Επιστροφής
Επιστρέφοντας ένα προϊόν έχετε δύο επιλογές:

1. Αντικατάσταση Προϊόντος
Σε περίπτωση αντικατάστασης ενός μη ελαττωματικού προϊόντος θα επιβαρυνθείτε με τις παρακάτω χρεώσεις:

 • Έξοδα επιστροφής: 4,00€
 • Κόστος αντικαταβολής του νέου δέματος: 1,50€
 • Έξοδα αποστολής του νέου δέματος: 4,00€ αν η διαφορά ανάμεσα στις αξίες των επιστραμμένων και των νέων προϊόντων είναι κάτω των 80€ και έχουν βάρος έως 2 κιλά (+ 1,00€ για κάθε επιπλέον κιλό) / δωρεάν αν η διαφορά είναι ίση με 80€ ή μεγαλύτερη.


2. Επιστροφή Χρημάτων
Σε αυτή την περίπτωση θα επιβαρυνθείτε με έξοδα επιστροφής 4,00€, τα οποία θα αφαιρεθούν από την αξία του προϊόντος ή των προϊόντων που επιστρέψατε.
Η επιστροφή των χρημάτων σας θα γίνει ως εξής:

 • Στο λογαριασμό σας PayPal, αν η πληρωμή της παραγγελίας έχει γίνει μέσω αυτής της πλατφόρμας.
 • Στον τραπεζικό λογαριασμό που έχετε συμπληρώσει στο έντυπο επιστροφής, αν η πληρωμή της παραγγελίας έχει γίνει με αντικαταβολή.
Η επιστροφή των χρημάτων σας θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα εντός 30 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων από την Εταιρεία μας.


Σε περίπτωση οποιουδήποτε ελαττώματος, πχ. το προϊόν έχει αλλοιωθεί ή έχει σπάσει μέσα στη συσκευασία κατά τη διάρκεια της αποστολής, γίνεται αντικατάσταση μόνο και εφόσον ενημερωθούμε την ημέρα της παραλαβής του. Πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος η αντικατάσταση δεν είναι δυνατή.
Σε αυτή την περίπτωση αντικαθίσταται το ελαττωματικό προϊόν με νέο και δεν επιβαρύνεστε με καμία επιπλέον χρέωση.

Χρήσιμες Σημειώσεις

 • Σε περίπτωση που η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί μέσα στο χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής ή δεν πληρούνται κάποιες από τις προϋποθέσεις επιστροφής, το Ynot.gr έχει το δικαίωμα να μη δεχτεί πίσω τα προϊόντα και να μην προχωρήσει σε αντικατάστασή τους ή επιστροφή χρημάτων.
 • Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η προσκόμιση της απόδειξης και του εντύπου επιστροφής.
 • Τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε μπορούν να αποσταλούν σε εμάς μόνο μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Βήμα 1. Συμπληρώστε την αίτηση επιστροφής που θα βρείτε στο πακέτο που παραλάβατε ή πατώντας εδώ.
Βήμα 2. Συσκευάστε το προϊόν στη συσκευασία με την οποία σας είχε σταλεί, προς αποφυγή φθοράς κατά τη μεταφορά του. Τοποθετήστε στην ίδια συσκευασία το έντυπο επιστροφής και την απόδειξη αγοράς.
Βήμα 3. Στείλτε το πακέτο με την Εταιρεία courier μέσω της οποίας σας είχε αποσταλεί, καλώντας το πλησιέστερο σε εσάς κατάστημα και αναφέροντας ότι η χρέωση θα γίνει στην Εταιρεία EVRESIS STOCK SOLUTIONS ΜΟΝ. ΙΚΕ. Διεύθυνση αποστολής: Ynot.gr / EVRESIS STOCK SOLUTIONS ΜΟΝ. ΙΚΕ, Αγίου Αθανασίου 55, 14569, Άνοιξη (τηλέφωνο: 216 8008015).

Χρήσιμες Σημειώσεις

 • Οι επιστροφές αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνο στην διεύθυνση που αναγράφεται στο Βήμα 3.
 • Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές σε άλλη διεύθυνση της Εταιρείας.
 • Σε περίπτωση που το πακέτο φτάσει και αποδεικνύεται ότι δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις επιστροφής που αναλύονται παραπάνω, το προϊόν δε θα γίνεται δεκτό. Θα επιστρέφεται στον πελάτη και τα έξοδα μεταφοράς θα επιβαρύνουν τον ίδιο.


Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, επικοινωνήστε μαζί μας!
Είμαστε πάντα στη διάθεση σας είτε μέσω τηλεφώνου στο 216 8008015, είτε μέσω e-mail στο info@ynot.gr.Ημερομηνία ενημέρωσης των παρόντων Όρων Χρήσης: 14/5/2024